2032 Minuten met dwang | Logo

Project: 2032 minuten met dwang
Werk:
 Publicatie

In de publicatie ‘2032 minuten met dwang’ volg ik de sporen van een persoon met een dwangstoornis. De publicatie is een biografisch dagboek waarin -de persoon met teldwang, symmetriedwang, smetvrees en controledwang- op de voet wordt gevolgd. Haar ervaringen staan centraal in het boek. Het doel van de publicatie is om meer begrip te creëren voor een abstracte ‘aandoening’ als een dwangstoornis. In het verhaal zijn meerdere lijnen te ontdekken. Elke lijn verteld daarbij zijn eigen verhaal over een bepaald aspect in het boek. Zo is er een tijdlijn waarin constant, dwangmatig de tijd op wordt gedocumenteerd, een hoofdverhaal-lijn waarop het dagboek te lezen is en daarnaast ook een lijn met dwanggedachten en dwanghandelingen die als het ware dwars door de verhaallijn heen boren. Dit is symbolisch voor de dwang die het ‘normale leven’ van de dwangneuroot tevens doorboort en verstoord. De lijnen geven vastigheid en laten geen ruimte voor onzekerheid.

2032 Minuten met dwang | Boek
2032 Minuten met dwang | Boek
2032 Minuten met dwang | Boek
2032 Minuten met dwang | Boek